از این پس در گفت‌وگوهای دایرکت خود، می‌توانید تصاویر متحرک (GIF) ارسال کنید. از این طریق می‌توانید احساسات خود را از راه‌های بیشماری با دوستان خود، به اشتراک بگذارید.

با استفاده از دکمه «GIF» تعبیه شده در صفحه گفت‌وگوهای دایرکت خود، به مجموعه‌ای از تصاویر متحرک دستیابی خواهید داشت که از موتور جستجوی «GIPHY» می‌توانید آن‌ها را انتخاب کنید.

همچنین میتوانید بعد از آنکه یک موضوع را جست‌وجو کردید، یک GIF تصادفی اما مرتبط با موضوع جست‌وجو شده، توسط دکمه «Random» ارسال کنید.